PHONG NGOA

Chương 10: Cái chạm

Sau món bò hầm thì không còn món nào làm khó Rufus, đến món cuối cùng, như đã rút được kinh nghiệm, ổ bánh ngọt dùng để tráng miệng thật sự được cậu cắt khéo léo. “Của ngài đây ạ.” Rufus cẩn thận mang đĩa bánh...

Category - Gia Tộc Sullivan 3: Người Hầu Nhỏ Của Ta

Ngoại truyện 5: Sinh nhật

Oops, BẠN PHẢI MUA CHƯƠNG RỒI!!! MUA NGAY ĐỂ ỦNG HỘ PHONGNGOA nhé!!! Người hầu nhỏ của ta ngoại truyện 5 2,000 ₫ 2 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!! Người hầu nhỏ của ta trọn bộ 70,000 ₫ 70 Bé Bạch tuộcMUA...

Ngoại truyện 4: Có thai

Oops, BẠN PHẢI MUA CHƯƠNG RỒI!!! MUA NGAY ĐỂ ỦNG HỘ PHONGNGOA nhé!!! Người hầu nhỏ của ta ngoại truyện 4 4,000 ₫ 4 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!! Người hầu nhỏ của ta trọn bộ 70,000 ₫ 70 Bé Bạch tuộcMUA...

Ngoại truyện 3: Nhiều năm sau

Oops, BẠN PHẢI MUA CHƯƠNG RỒI!!! MUA NGAY ĐỂ ỦNG HỘ PHONGNGOA nhé!!! Người hầu nhỏ của ta ngoại truyện 3 2,000 ₫ 2 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!! Người hầu nhỏ của ta trọn bộ 70,000 ₫ 70 Bé Bạch tuộcMUA...

Ngoại truyện 1+2

Oops, BẠN PHẢI MUA CHƯƠNG RỒI!!! MUA NGAY ĐỂ ỦNG HỘ PHONGNGOA nhé!!! Người hầu nhỏ của ta ngoại truyện 1+2 1,000 ₫ 1 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!! Người hầu nhỏ của ta trọn bộ 70,000 ₫ 70 Bé Bạch tuộcMUA...

Chương 46: Viên mãn

Oops, BẠN PHẢI MUA CHƯƠNG RỒI!!!
MUA NGAY ĐỂ ỦNG HỘ PHONGNGOA nhé!!!

Người hầu nhỏ của ta chương 46
3,000 ₫
3 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

Người hầu nhỏ của ta trọn bộ
70,000 ₫
70 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

Chương 45: Kết thúc của bọn họ

Oops, BẠN PHẢI MUA CHƯƠNG RỒI!!!
MUA NGAY ĐỂ ỦNG HỘ PHONGNGOA nhé!!!

Người hầu nhỏ của ta chương 45
2,000 ₫
2 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

Người hầu nhỏ của ta trọn bộ
70,000 ₫
70 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

Chương 44: Kết thúc của bọn chúng

Oops, BẠN PHẢI MUA CHƯƠNG RỒI!!!
MUA NGAY ĐỂ ỦNG HỘ PHONGNGOA nhé!!!

Người hầu nhỏ của ta chương 44
2,000 ₫
2 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

Người hầu nhỏ của ta trọn bộ
70,000 ₫
70 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

Chương 43: Tên bắt cóc

Oops, BẠN PHẢI MUA CHƯƠNG RỒI!!!
MUA NGAY ĐỂ ỦNG HỘ PHONGNGOA nhé!!!

Người hầu nhỏ của ta chương 43
2,000 ₫
2 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

Người hầu nhỏ của ta trọn bộ
70,000 ₫
70 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

Chương 42: Kế hoạch

Oops, BẠN PHẢI MUA CHƯƠNG RỒI!!!
MUA NGAY ĐỂ ỦNG HỘ PHONGNGOA nhé!!!

Người hầu nhỏ của ta chương 42
2,000 ₫
2 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

Người hầu nhỏ của ta trọn bộ
70,000 ₫
70 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

Chương 41: Buổi đi săn

Oops, BẠN PHẢI MUA CHƯƠNG RỒI!!!
MUA NGAY ĐỂ ỦNG HỘ PHONGNGOA nhé!!!

Người hầu nhỏ của ta chương 41
2,000 ₫
2 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

Người hầu nhỏ của ta trọn bộ
70,000 ₫
70 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

Chương 40: Gã tử tước

Oops, BẠN PHẢI MUA CHƯƠNG RỒI!!!
MUA NGAY ĐỂ ỦNG HỘ PHONGNGOA nhé!!!

Người hầu nhỏ của ta chương 40
2,000 ₫
2 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

Người hầu nhỏ của ta trọn bộ
70,000 ₫
70 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

Chương 39: Ghen

Oops, BẠN PHẢI MUA CHƯƠNG RỒI!!!
MUA NGAY ĐỂ ỦNG HỘ PHONGNGOA nhé!!!

Người hầu nhỏ của ta chương 39
3,000 ₫
3 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

Người hầu nhỏ của ta trọn bộ
70,000 ₫
70 Bé Bạch tuộcMUA LUÔN!!!

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!